Rijopleiding

Het praktische gedeelte van een autorijopleiding bestaat uit fasen. Fase 1 voertuigbeheersing: zoals sturen , bediening van gas/rem/koppelingpedaal in combinatie met versnellingpook en richting aanwijzer. Fase 2 een herhaling van fase 1,maar nu gecombineerd met gestruktureerde kijktechniek , oefenen van bijzondere verrichtingen,en het rijden buiten de bebouwde kom o.a auto/snelwegen. Fase 3 Hier leert U om op zelfstandige wijze de auto van punt A naar punt B te rijden. Aan het einde van fase 3 volgt veelal een tussentijdse toets die wordt afgenomen door een examinator van het C.B.R. (zie ook: mijnCBR.nl).

Fase 4 wordt hoofdzakelijk de rijvaardigheid in combinatie met verkeersinzicht geoefend , deze wordt uiteindelijk afgesloten met het praktijkexamen.

Voor degene die kiest voor een versnelde (spoed) praktijkopleiding is het wenselijk om reeds in een vroeg stadium van de opleiding te slagen voor het theorie/examen, dat nodig is om te worden toegelaten op de tussentijdse toets en het praktijkexamen . Tevens dient de cursist te beschikken over flexibiliteit voor wat betreft de lesuren.